Lycée Comte de Foix

—Journal des élèves nº11 – 17 Mars 2016 — —Conectado: L'info qu'il nous faut —

Adolescents davant un divorci

Com afecta el divorci dels pares a l’adolescència?

El nombre de separacions al nostre país ha augmentat al llarg dels últims anys. Cada nen expressa diferentment el seu malestar davant la ruptura dels seus pares.

Quan els pares se separen, els nens necessiten conèixer els motius que causen la separació, una realitat adaptada a la seva edat, una veritat que el faci sentir respectat com a persona.

El divorci dels pares, a l’adolescència, influencia els nens a nivell de l’escola. Comença a baixar el seu rendiment escolar, perden la seva autoestima, esdevenen agressius, se senten frustrats, i en els casos més severs poden derivar a un trastorn.

Durant aquesta etapa, els joves que afronten la separació dels pares poden incrementar les seves conductes de risc a prendre alcohol, i cauen sovint en l’addicció a les drogues. El nen comença a pensar com serà la vida sense els pares junts, com seran els seus aniversaris, pensa que les festes ja no seran com abans amb tota la família reunida. Després d’uns anys, el nen no acaba d’acceptar el divorci dels seus pares però aprèn a conviure amb aquesta situació.

divorci

Islam Aissa 4ºC

L’impacte del divorci

El divorci té una gran influència en la vida del nen; pot ser un xoc. Tot depèn de com es porten els pares: si són desavinguts, és tot molt més difícil, però si encara “són amics”, el nen ho porta molt millor. També depèn de l’edat que tingui el fill, i quants nens ha tingut el matrimoni.

El fet d’estar separat d’uns dels seus pares pot tenir una influència psicològica negativa sobre el nen. El nen necessita el pare i la mare junts, en una mateixa casa. El sentit de família és un conjunt de persones unides per un lligam parentiu i afectiu com són el pare, la mare i els fills. Els adults donen l’exemple als seus fills. Per aquest motiu, hem d’ensenyar que si ens hem casat és perquè estimem aquella persona i que volen estar amb ella per la resta de la vida.

Passats molts anys després del divorci, el fill o filla intenta entendre’n el sentit. Però segueix essent una època d’ombra, que molts nens no acaben d’acceptar.

Noelia Pauls 4º C

Publicités

Information

Cette entrée a été publiée le 31 mai, 2013 par dans Société.