Lycée Comte de Foix

—Journal des élèves nº11 – 17 Mars 2016 — —Conectado: L'info qu'il nous faut —

No està escrit a les estrelles

Resum:

Aquest llibre, de l’escrivà americà John Green, es tracta d’una noia que es diu “Hazel Grace” que té 16 anys desde els 13 anys té cancer tiroïdal, un dìa la seva mare l’hi ofreix d’anar ha un grup de support i encara que ella no vol anar la seva mare l’hi convens. En aquell grup de support coneix a un jove Agustus Waters que era una estrella de basquet a la segundaria, va perdre la cama esquerra per culpa d’un osteosarcoma. L’Hazel l’hi convens de llegir el seu llibre preferit “Una Aflicció Imperial” de Peter Van Houten, dintre de un temps el Agustus Waters decideix de fer algunes trucades per intentar fer una sorpresa

Filipa País 4e H

Publicités

Information

Cette entrée a été publiée le 17 juin, 2016 par dans Critique littéraire.